צפייה במאמרים שסומנו 'php.ini'

 Adjust PHP settings

Setting the PHP settings such as upload_max_filesize  is easily handled through the multi php.ini...